O včelách

 

Jaký je význam včel?

Včely už jsou na Zemi milióny let a stále žijí stejně. Včelstvo je asi nejbáječnější přírodní druh z hlediska organizace hmoty a energie v prostoru a času. Spořádané soužití velkého množství jednotlivých včel je stejně fascinující jako pravidelné geometrické tvary jejich plástů. Všechny kultury vždy považovaly včely za symbol pozitivních a užitečných vlastností - harmonie, píle a nesobeckosti.

Hlavní význam včel (90%)

 • Opylování kulturních i planě rostoucích rostlin (tvorba semen a rozmnožování rostlin).
 • Opylení (sladké svádění) hmyzosnubných rostlin. Květy lákají včely vůní a barvou.

Významné hmyzosnubné rostliny, které opylují včely:

 • Předjaří (III-IV) - Olše lepkavá, líska, topol, jíva, podběl, sněženky, hluchavka nachová.
 • Jaro (IV-V) -  Třešeň ptačí, srstka, kaštan, ovocné stromy, bříza, trnka, buk, dub, řepka.
 • Časné léto (VI) - Akát, rybíz, maliník, jetel, luční květiny, les, pastviny, okurka, květák.
 • Plné léto (VII) – lípa malolistá, pámelník, hořčice, mák, chrpa, svazenka, komonice.
 • Podletí (VII-VIII) - máta, šalvěj, slunečnice, jetel, vřes, směsky, hořčice.

Vedlejší význam včel (10%)

 • Získávání včelích produktů v různé formě.
 • Záliba - "Mám včely proto, že se mi včelaření líbí.“ 

Popis včel

Včela (Apoidea)

 • Třída – hmyz (insectra).
 • Řád – blanokřídlí (hymenoptera).
 • Skupina – žihadlovití (aculeata)
 • Svět - 20 000 druhů včel, Česká republika - 609 druhů (patří sem i čmeláci, pačmeláci a bezžihadlové včely).
 • Druh - včela medonosná (Apis mellifera).
 • Plemeno  - Včela kraňská (carnica).
 • šedostříbrnou barvu a mírnou povahu, dlouhý sosák a sklon k rojení.

Včelstvo = jeden živý organizmus

 • Dělnice – tělesné orgány potřebné pro údržbu a výživu organizmu.
 • Matka – samičí pohlavní orgány.
 • Trubci – samčí pohlavní orgány.

Superorganizmus  - „obratlovec, s některými vlastnostmi savců

 • Nízká intenzita rozmnožování u matky.
 • Produkce výživy pro potomky tzv. sesterské mléko (MK).
 • Ochrana potomků (včelí hnízdo) od okolního světa.
 • Včely udržují larvy v „sociální děloze“ při teplotě 35° C.
 • Vlohy pro učení špička u bezobratlých živočichů.

Hlavní činnosti včelstva

 • Včela sbírá pyl a propolis.                                   
 • Přínos vody do včelstva.
 • Včely tvoří z nektaru a medovice med.
 • Včely staví voskové dílo (teplo v úle).
 • Rojení včelstev – součást rozmnožování.
 • Páření matek s trubci.
 • Trvalá péče o plod.
 • Systém obrany a tvorba feromonu.

Co potřebují včely  k životu?

Med (z nektaru a medovice)

Energetická složka potravy včel. Zásobárna sluneční energie v plástech.

Pyl

Zdroj stavebních látek (bílkovin) včel.

 • Mladušky - k vylučování potravy ke krmení malých larev.
 • Starší larvy - k růstu.
 • Včely - k produkci jedu.
 • Zimní včely – k vytvoření zásob tuku a bílkovin.

Voda

Vodu přinášejí včely létavky z vnějšího prostředí. Přednost dávají nekvalitní vodě (močůvka, okraje zakalených louží – tato voda obsahuje minerály). Přinesená voda slouží k ředění medu při zpracování na krmivo. Voda odpařující se z buněk při zahušťování sladiny slouží k regulaci úlového mikroklima. Víření křídel včel na česně regulují vlhkost a teplotu úlového prostředí.

 

složení včelstva

 • Včelstvo se skládá z jedné matky (až několik let stáří).
 • Přechodně několika set trubců, několik tisíc dělnic různého stáří.
 • Včelí díla, plod a zásoby (pyl, med).
 • Osamělá včela, matka nebo trubec nemají naději na přežití – žijí ve společenství.
 • Činnost včel je harmonicky sladěna, všichni jedinci mají svoji roli.

 

 

Matka (královna) - královna slunce

 • matka nebo dělnice – rozhoduje doba krmení a složení kašičky (35% cukru)
 • královna slunce od položení vajíčka se vylíhne nová matka za 16 dní
 • je nejcennějším členem každého včelstva
 • v kusadlové žláze tvoří feromon – mateří látku
 • ve včelstvu je zpravidla jedna
 • plně oplozená samička klade v sezoně denně až 2000 vajíček
 • měří 20 až 25 mm, váží 180 až 260 mg
 • nemá vyvinuty žádné pracovní orgány
 • je v trvalé péči doprovodu 8 až 16 mladušek (krmí matku každých 10 až 15 minut)
 • páří se jednou za život za letu s několika trubci na snubním proletu s 8 -12 trubci
 • délka života max. 5 let, obvykle 2 až 3 roky

Rozmnožování formou vytváření kompletních dceřiných kolonií je v živočišné říši méně častá a extravagantní strategie – potencionální nesmrtelnost.

Matka nemá mocenskou pozici ve včelstvu, až na jednu výjimku. Matka vytváří mateří látku a ta zabraňuje, aby se dělnicím vyvíjely vaječníky.

Dělnice – děti slunce

 • jsou nejpočetnější a jejich počet rozhoduje o celkovém stavu včelstva
 • jsou to nedokonalé samičky vlivem výživy, vzniklé z oplozených vajíček
 • nemají semenný váček a jejich pochva není uzpůsobena k páření
 • mohou klást neoplozená vajíčka v osiřelém včelstvu
 • měří 12 - 14 mm, váží 100 mg, doba vylíhnutí od položení vajíčka 21 dní
 • léto - až 60 tis. dělnic, zima - okolo 15 tis. dělnic
 • délka života – léto 4 - 6 týdnů, zima 6 - 8 měsíců
 • v úle je cca 2/3 úlových včel a 1/3 létavek. Dle počasí a přínosu nektaru mohou včely své role upravit dle potřeb společenstva.

Vývojová stádia dělnic

1.-3. den: Čistička v úlu
4.-6. den: Krmička - zasobování larev potravou
7.-12. den: Kojička - krmení matky a mladších larev
13.-18. den: Stavitelka a přejímatelka
19.-21. den: Strážkyně česna
Od 21. dne do smrti: Létavka (nektar, pyl, voda)

Trubec – spojenec země

 • doba vylíhnutí trubce od položení vajíčka 21 dní
 • jsou včelí samci (300 - 2000)
 • nemají otce, rodí se z neoplozených vajíček (matka nepoužila spermie z váčku)
 • z počátku do 5 dní je včely krmí, potom se živí medem a nakonec hladoví a hynou
 • žijí pouze v době rozvoje včelstva v letních měsících (6-8 týdnů)
 • jsou nejaktivnějšími šiřiteli Varroazy
 • výborně vidí a jsou skvělými letci
 • zahřívají plodiště a oplodňují matku

Zajímavosti ze života včel

Sex včel (matky a trubců)

Sex včely medonosné je jejím soukromím, o kterém spíše spekulujeme, než s určitostí víme. Na 10 matek připadá 5 až 20 tis. trubců. Z jednoho miliónu dcer dospěje k páření jen několik desítek dcer.

Oplození matky:

 • Neoplozená matka letí na snubní let 1x i vícekrát za teplého počasí.
 • Matka letí na snubní let s družičkami, které ji chrání.
 • Oplození dochází na trubčím shromaždišti až několik km od úlu.
 • Matka je oplozená za letu 8 až 12 trubci, když letí co nejvýše k slunci.
 • Trubci po oplodnění umírají.
 • Matka si naplnění semenný váček spermiemi (Uloží si 6 miliónů spermií, z toho matka klade 200 tis. vajíček ročně).
 • Matka letí zpět do úlu, kde klade vajíčka a vylétne pouze při výměně matky.

Rojení

 • Rojení včel je způsob jejich množení.
 • Málo prostoru, vystaví matečník pro novou matku, kterou kvalitně krmí.
 • Vyrojí se stará matka s polovinou včelstva, která hledá dutinu pro usazení.
 • Včely nebodají.
 • Mají plné medné váčky, nemají hnízdo a nemají co bránit.

Důvody rojení včel:

 • malý prostor v úlu
 • nedostatek větrání 
 • hodně zavíčkového plodu oproti otevřenému
 • genetické dispozice
 • pud sebezáchovy

Včelí maso

Zdrojem včelího masa mohou být dospělé včely, kukly či larvy (u nás na okraji zájmu).

Složení:

 • bílkoviny – 50%
 • tuk (bez cholesterolu) – 8% 
 • cukr u létavek – 27%
 • chitin – 11%,
 • vitamíny A,D, aminokyseliny

Uchování:

 • v ledničce do 24 hodin
 • sušit
 • v mrazničce

Využití včelího masa (larva trubce se zvětší za 11 dní až 2300 x)

 • syrový včelí plod (žvýkání čerstvých včelích plástů)
 • míchaný výtažek ze včelího plodu (podobné míchaným vajíčkům)
 • smažené larvy či kukly (připomíná smažené houby)
 • sušené včelí maso (v troubě na 75 °C – 15 min. a potom dosušit)

Včelami ovlivněná voda a alkohol

V přírodě existuje určité biopole elektromagnetického charakteru. Včely v úle dovedou změnit strukturu molekul vody (změna vazebního úhlu mezi atomy vodíku a atomem kyslíku). Voda je vhodná pro diabetiky, lidi nemocné se štítnou žlázou. Zlepšení zrání piva, vína nebo slivovice v úle.

 

Největší orgán včelstva - plásty

 • Vlastnosti plástů jsou nedílnou součástí včelího superorganizmu včel a fungují jako kostra, smyslové orgány, nervový systém, paměťový a imunitní systém (vytvářejí včely).
 • Včelí plást - neexistuje efektivnější poměr než u včelí buňky - spotřeba materiálu x pevnost x objem

Funkce plástu:

 • prostorová ochrana
 • výrobna a zásobárna medu
 • zásobárna pylu
 • plodové hnízdo potomstva
 • pevná tel.linka
 • informační paměť
 • obraná linie proti patogenům

 

Citáty o včelách 

 

J. A. Komenský:

Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.

Marie Terezie:

Užitečnost včelařství, v němž mnohý přičinlivý poddaný nalezl čistý a jistý zdroj k zapravení dávek státu potřebných, pohnula naši mateřskou starostlivost, abychom tomuto důležitému odvětví hospodářskému věnovali zvláštní pozornost a podporu a v našich zemích postupně je zvelebovali a šířili.

R.A. Réaumur:

Kdykoli pozoruji velkolepou práci včel v úle, zdá se mi, že paprsek Boží moudrosti zazářil přede mnou.

M. Maeterlinck:

Tomu, kdo je poznal, tomu, kdo je miloval, zdá se léto bez včel tak ubohé a tak nedokonalé jakoby bylo bez ptáků a bez keřů a stromů.

Vilém Mrštík:

Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.

Z. Gravenhorst:

Včelaření podobá se čtení krásné knihy, která se každou stránkou stává zajímavější a napínavější.

Josef Holeček:

Národ musíme pokládat za úl včel. A jako včely z úlu na všechny strany se rozlétají, ne aby se rozfoukaly a obci jako se odcizily, nýbrž, aby nasbíraly medových pylů a do společného úlu je snesly a pro celou včelí obec medu narobily. I člověk jako člen obce národa může všude mimo něj sbírati vědění, umění a zkušenosti, ale jími obohacen má se vraceti k národu a ukládat je do klenotnice národa.

Albert Einstein:

Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.


Václav Ducháč:

Úloha včel na naší planetě v žádném případě nespočívá v produkci medu na mlsání pro vyšší savce, ale v opylování miliónů květů na ovocných stromech, zeleninových zahradách, loukách, polích a lesích. Bez včel by nebylo opylení, žádných rostlin, žádných zvířat, žádných lidí.

Wilhelm Bolsche:

Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely.

Petr Crescensius:

Včely nejsú samotného přirození jako vorlice, ale jakožto lidé, nebo mezi nimi jest tovařiství díla a stavení, a v nich jest rozom a umění.

J. M. Ehrenfels:

Včelařství je poezie zemědělství.

Jan Hansmann:

Věnujme lásku tomu, co dobře známe, co nám dělá radost a přináší užitek: včelám. Nikomu neškodí, jen jsou užitečné, zvyšují úrodnost rostlin a stromů.

Turecké přísloví:

Včela ví, z kterých květů má sbírat med.

Jana Hajdušková:

Musím se zmínit ještě o jednom včelím produktu, který není jmenován v žádné literatuře, není o něm vydáno žádné učené pojednání. Tento produkt je určen výhradně pro chovatele včel a je jim odměnou za jejich snažení. Tímto produktem je krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, kterou chov včel bezesporu je, pocit sounáležitosti s přírodou, láska ke včelám. A já si přeji, aby tímto produktem byli hojně obdarováni všichni, kteří mají včely rádi.

Josef Skřivánek:

Včelařství jako obor zájmové lidské činnosti poskytuje vnímavému včelaři vedle užitečnosti také pohodu a pocit krásna a vedle toho v něm formuje vztah k práci a přírodě.

J. G. Mendel:

… jest důležito, aby každý včelař něco zkoušel, co se týká včelařství, neboť jenom na takové cestě možno dodělat se výsledků prospěšných….

Iuvenalis:

Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.

Latinské přísloví:

Příroda uzdravuje, lékař léčí.

Goethe:

Příroda je jediná kniha, která na všech stránkách nabízí zajímavý obsah.

Leonardo:

Příroda nikdy neporušuje své zákony.

N. CLARASÓ

Příroda je úžasná věc. Škoda že je tak daleko!

K. ČAPEK

Příroda je stále ještě nekonečně populárnější než dějiny. Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit; sedím v něm a učím se milovat život alespoň pro jiné, když ne pro sebe.

N.WIENER

Člověk stále ovládá přírodu, což se na tak malé planetě, jakou je naše Země, může nakonec projevit naopak větší závislostí člověka na přírodě.

E. VON DÄNIKEN

Přírodní úkazy mají od nepanšti tu nepříjemnou vlastnost, že se vyřádí, aniž by se předem ohlásily.

R. W. EMERSON

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka i jako odměna.

R. FULGHUM

Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží.

M. HORNÍČEK

Kos zpívá, květ voní, potok šumí. Poslechneme si, přičichneme, víme své. Barvy nás potěší a jejich nesourodá sousedství nás nepobuřují. Všechno je na svém místě, bereme to jako dílo přírody a těšíme se tím nebo nad tím dokonce žasneme. Anebo to shledáváme tak samozřejmým, že to ignorujeme.

D. I. IUVENALIS

Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.

C. G. JUNG

Příroda nedělá chyby. „Správný“ a „špatný“ jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více – není to smysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme.

H. HEINE

Příroda dovede stejně jako básník vytvořit největší efekty s nejmenším počtem prostředků.

H.CH. ANDERSEN

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.

F. BACON

Přírodu nemůžeme ovládnou jinak, než že ji budeme poslouchat.

M. T. CICERO

Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.

H. HEINE

Příroda dovede stejně jako básník vytvořit největší efekty s nejmenším počtem prostředků.

J. W. GOETHE

Jedině příroda ví, co chce.

J.J.ROUSSEAU

V návratu k přírodě je naše spása!

ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ

Jaro je způsob oslavy přírody.

LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ

Co ti příroda nedá, to ti nikdo nemůže dát.
 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace